Výhody skupinového doučovania:
  • vzájomná motivácia
  • pocit,že "sme spolu na jednej lodi"
  • učenie je väčšia zábava, deti sa na hodinu viac tešia

Slovenský a anglický jazyk

Prihláška na kurz

 Súhlas so spracovaním osobných údajov
 Súhlas s oboznámením sa so zmluvnými podmienkami