Výhody skupinového doučovania:
  • vzájomná motivácia
  • pocit,že "sme spolu na jednej lodi"
  • učenie je väčšia zábava, deti sa na hodinu viac tešia

SpoluprácaPonúkame možnosť spolupráce v našom doučovacom centre pre učiteľov matematiky a anglického jazyka.
O podmienkach spolupráce sa dozviete viac na tel.kontakte EducaHouse.