Výhody skupinového doučovania:
  • vzájomná motivácia
  • pocit,že "sme spolu na jednej lodi"
  • učenie je väčšia zábava, deti sa na hodinu viac tešia

Slovenský a anglický jazyk

  • Doučovanie slovenského jazyka pre základné a stredné školy
  • Anglický jazyk pre deti 1. a 2. stupeň základnej školy
  • Anglický jazyk pre druhý stupeň základných a stredných škôl
  • Anglický jazyk pre dospelých – začiatočníkov aj pokročilých
  • Business a Travel English
  • Pre tých, ktorí si chcú len zlepšiť prospech v škole, alebo len lepšie porozumieť učivu
  • Príprava na prijímacie skúšky, maturitu, monitoring

Slovenský jazyk

Príprava na prijímacie skúšky
Príprava na monitoring
Príprava na maturitné skúšky

Minimálny počet účastníkov ( 2 )

Cena – 70 € / 10 týždňový kurz (7 €/ 1 hodina) – skupinové doučovanie
Cena 12 €/ 1 hodina – individuálne doučovanie
 

Anglický jazyk 2 – určené pre druhý stupeň ZŠ podľa ročníkov

5. ročník
6. ročník
7. ročník
8 - 9 ročník

Špecializované kurzy:
Príprava na prijímacie skúšky
Príprava na monitoring

Minimálny počet účastníkov ( 2 )

Cena – 70 € / 10 týždňový kurz (7 €/ 1 hodina) – skupinové doučovanie
Cena 12 €/ 1 hodina – individuálne doučovanie
 

Anglický jazyk 3 – určené pre SŠ podľa ročníkov

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Špecializované kurzy:
Príprava na maturitné skúšky

Minimálny počet účastníkov ( 2 )

Cena – 70 € / 10 týždňový kurz (7 €/ 1 hodina) – skupinové doučovanie
Cena 12 €/ 1 hodina – individuálne doučovanie
 

Anglický jazyk 4 - určené pre dospelých

Ste večný študent anglického jazyka? Nebaví vás už angličtina, pretože sa neustále učíte dokola tie isté časy a máte pocit, že jazyk stále neviete používať? Anglický jazyk využívate len na dovolenkách a chcete vedieť komunikovať v hoteloch, v reštauráciách, či na letisku? Tak presne pre vás je určený tento špecializovaný kurz pre turistov, dovolenkárov a cestovateľov. Na kurze sa zameriame na slovnú zásobu a frázy, ktoré sa najviac používajú v cestovnom ruchu a budeme precvičovať aj gramatiku, ale dáme si dostatok času na upevnenie gramatiky. Pripravujeme svoje vlastné knihy, venované tejto tematike, takže všetko potrebné budete mať uložené vo vlastnej knihe.

Travel English 1/ Anglický jazyk pre turistov a cestovateľov – začiatočníci

Travel English 2/ Anglický jazyk pre turistov a cestovateľov - mierne pokročilí

Travel English 3/ Anglický jazyk pre turistov a cestovateľov - pokročilí

Business English 1 – začiatočníci

Business English 2 – mierne pokročilí

Minimálny počet účastníkov ( 2 )

Cena po dohode s klientom podľa počtu účastníkov
 

Prihláška na kurz

 Súhlas so spracovaním osobných údajov
 Súhlas s oboznámením sa so zmluvnými podmienkami