Výhody skupinového doučovania:
  • vzájomná motivácia
  • pocit,že "sme spolu na jednej lodi"
  • učenie je väčšia zábava, deti sa na hodinu viac tešia

Matematika

Matematika 1 – pre žiakov základnej školy



 

Matematika 2- pre žiakov Strednej školy a gymnázia





 

Matematika 3 - pre študentov vysokej školy



 

Prihláška na kurz

 Súhlas so spracovaním osobných údajov
 Súhlas s oboznámením sa so zmluvnými podmienkami