Výhody skupinového doučovania:
  • vzájomná motivácia
  • pocit,že "sme spolu na jednej lodi"
  • učenie je väčšia zábava, deti sa na hodinu viac tešia

Matematika

  • Pre tých, ktorí si chcú len zlepšiť prospech v škole, alebo lepšie porozumieť učivu
  • Príprava na prijímacie skúšky, maturitu, monitoring
  • Príprava na matematickú súťaže
  • Program pre nadané deti
  • Doučovanie matematiky a fyziky pre žiakov základných a stredných škôl

Matematika 2 – určené pre druhý stupeň ZŠ podľa ročníkov

5. ročník
6. ročník
7. ročník
8 - 9 ročník

Špecializované kurzy:
Príprava na prijímacie skúšky
Príprava na monitoring

Minimálny počet účastníkov ( 2 )

Cena – 70 € / 10 týždňový kurz (7 €/ 1 hodina) – skupinové doučovanie
Cena 12 €/ 1 hodina – individuálne doučovanie
 

Matematika 3- určené pre Stredné školy a gymnáziá podľa ročníkov

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Špecializované kurzy:
Deskriptívna geometria
Príprava na maturitu
Príprava na vysokú školu

Minimálny počet účastníkov ( 2 )

Cena – 70 € / 10 týždňový kurz (7 €/ 1 hodina) – skupinové doučovanie
Cena 12 €/ 1 hodina – individuálne doučovanie
 

Prihláška na kurz

 Súhlas so spracovaním osobných údajov
 Súhlas s oboznámením sa so zmluvnými podmienkami