Výhody skupinového doučovania:
  • vzájomná motivácia
  • pocit,že "sme spolu na jednej lodi"
  • učenie je väčšia zábava, deti sa na hodinu viac tešia

Cenník

 
Počet osôb na hodine 1 lekcia/45 min
1 OSOBA 11 Eur
2 OSOBY 8 Eur
3 OSOBY 7 Eur
4 OSOBY 6 Eur