Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia o jej získanie. Albert Einstein

O nás

  • Sme profesionálni učitelia a ponúkame doučovanie žiakom, ktorí chcú vedieť viac 
  • Neustále sa vzdelávame a hľadáme nové a alternatívne spôsoby vzdelávania
  • Rešpektujeme individualitu každého študenta, sme trpezliví a láskaví
  • Pomáhame v deťoch vzbudiť lásku k problémovému predmetu, budovať v nich sebavedomie, túžbu po vedomostiach a rozvíjanie samostatného a kritického myslenia
  • Pripravíme vaše dieťa na prijímacie skúšky, monitoring, 8 - ročné gymnázium, alebo len zlepšenie známky